Doruk Hospital / Bursa
Doruk Sağlık Grubu, 1998 yılından bu yana Bursa'da sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Yerel bir sağlık kurumu ve markası olmanın yanı sıra, büyüme vizyonuyla sağlık hizmetlerini mimarlık ve tasarım alanıyla birleştirmek istediler. Bu vesileyle 2018 yılında Doruk Sağlık Grubu ile yollarımız kesişti. Proje özetleri doğrultusunda projenin planlama aşaması, saha yerleşimleri, sirkülasyonlar gibi süreçleri Prof. Dr. Zeynep Kahveci ile yürütüldü. Tasarım süreci planlama ile başladı. Lobi alanı mimari açıdan yapısal bir zenginliğe sahiptir. Lobinin sirkülasyon alanı ve görsel iletişimin zenginliği bize tasarım konusunda büyük olanaklar sağladı. Lobi, asma katla birlikte zemin kata da yüksek bir hacim kazandırıyor. Lobideki sütunların bir kısmı zemin kattan birinci kata kadar yaklaşık on metre uzunluğunda güçlü yapı elemanları olarak yükseliyor. Aynı zamanda zemin katın ortasında bodrum katlara erişimi sağlayan ve daha sonra bodrum katlara yürüyen merdivenlerle ulaşımı sağlayan galeri alanı bulunmaktadır. Bu sayede mekanın tek noktadan algılanmasına ve görsel iletişim olanağı yaratılmıştır. Bu kadar zengin bir yapıda tasarım yaklaşımı olarak bütünsel bir kurgu tercih edildi. İç mekandaki yapılar, oturma elemanları, bankolar ve tüm aydınlatma sistemleri parametrik bir akışla tasarlanmıştır. Akışkan yüzeyler tüm mekanı bir kabuk gibi sararak tasarımın kendisini oluşturuyor. İç mekan, kabuğun belirli noktalarında oluşturulan aydınlatma yüzeyleri ile aynı parametrik akış içerisinde konumlanıyor. Yüzeyler prekast malzemeden, tekrarlanmayan paneller halinde kalıplanarak üretilir. Lobi katında algoritmik olarak büyüyüp küçülen girdap şeklinde bir mermer zemin tasarlandı. Bay-bayan hidroterapi havuzları da lobiye benzer tasarım yaklaşımlarıyla çözüldü. Lobi bekleme alanlarında da benzer prensipler uygulanmıştır. Bekleme alanlarında iç bahçelerle doğa etkisi maksimumda hissedilmeye çalışıldı. Genel olarak bekleme alanlarındaki oturma elemanları mekanla bütünleşecek şekilde tasarlanmış olup, hastane genelinde implant elemanlarının kullanılması yerine bütünsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Poliklinikler ve hasta odaları gün ışığından maksimum faydalanacak şekilde tasarlanmıştır. Aydınlatma tasarımları implant elemanı olmaktan çıkıp yapının bir parçası olarak tasarlandı. Binanın tüm tezgâh çözümlerinde yumuşak ve akışkan formlar tercih edilerek genel konsepte uyum sağlanarak insan odaklı bir yaklaşım benimsendi.